Yıldız Pansiyon Apart Ünye'deki YENİ binamız birinci sınıf mobilya ve dekorasyonla; misafirlerine daha konforlu ve kaliteli hizmet vermek için 5 yıldızlı otel kalitesinden apart kalitesine modernize edilmiş olup, ünye'de sizlere hizmet vermeye başlamıştır.

ORDU ÜNİVERSİTESİ – FAALİYET RAPORU

Ağu 11, 2011   //   Yazar: root   //   Yurt  //  Yorum Yapılmadı

2010 YILI

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………….…………………
  A. Misyon ve Vizyon………………………………………………………………….……………… 3
  B. Yetki Görev ve Sorumluluklar…………………………………………………….……………… 3
  C. İdareye İlişkin Bilgiler………………………………………………………………………….….
    1. Fiziksel Yapı ………………………………………………………………………………….
    2. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması……………………………………………………….…. 5
    3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar………………………………………………………………. 5
    4. İnsan Kaynakları…………………………………………………………………………….. 6
      a. İdari Personel…………………………………………………………………………….
      b. Akademik Personel………………………………………………………………………
    5. Sunulan Hizmetler…………………………………………………………………………… 6
      a. Eğitim-Öğretim Hizmetleri………………………………………………………………. 7
      b. Spor Hizmetleri…………………………………………………………………………..
      c. Kültür Hizmetleri………………………………………………………………………….
      d. Beslenme Hizmetleri……………………………………………………………………..
    6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi……………………………………………………………… 11
           
II. AMAÇ VE HEDEFLER…………………………………………………………………………………
  A.  İdarenin Amaç ve Hedefler………………………………………………………….………….. 13
  B.  Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………………………………. 13
         
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………………………………
  A. Mali Bilgiler…………………………………………………………………………………………
    1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar…………………………
    2. Mali Denetim Sonuçları……………………………………………………………………..
  B. Performans Bilgileri…………………………………………………………….…………………
    1. Faaliyet ve Proje Bilgileri……………………………………………………………………
           
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ…….…………………..
  A. Üstünlükler………………………………………………………………………………………… 14
  B. Zayıflıklar…………………………………………………………………………….……………. 14
  C. Değerlendirme…………………………………………………………………………………….
           
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER……………………………………………………………………………….

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Akademik Birimler ile eşgüdüm sağlayıp planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkarıp, ulusal düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan birim olma çabasındayız.

Tuncay ÖZAY

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Ordu Üniversitesi öğrencilerinin kesin kayıtlarından mezuniyetlerine kadar olan işlemlerini doğru ve yanlışsız olarak yapmak,

Evrensel değerler ışığında Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin sorunsuz ve sağlıklı bir öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için, çağdaş, araştırmacı, uygun teknolojiyi ve yöntemleri yasalar çerçevesinde kullanarak kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet vermek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, güçlü kurumsal kültür ve kimliğini koruyarak, günümüz teknolojilerine ayak uyduran, huzurlu ve sıcak bir ortamda güvenilir ve doğru bilgi ve belgelerle hizmet veren, sürekli gelişen, öğrenci, öğretim elemanı, çalışanlarımızın özgüvenini ve memnuniyetini gözönünde bulunduran ve herkese örnek olacak bir birim olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetki, görev ve sorumluklarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

 • Her eğitim-öğretim yılı için Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının tespit edilmesi, Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılacağı tarih ve yerlerin ÖSYM Başkanlığı’na bildirilmesi, ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrenci bilgilerinin sistemden alınarak Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemine aktarılması, kayıt ile ilgili duyuruların yapılması, kayıt evraklarının hazırlanması, kayıtların sorunsuz, kolay ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaların yapılması, kesin kayıtların ve ders kayıtlarının yapılması,

 • Eğitim-öğretimi devam eden öğrencilerin ders kayıtlarını yenilemeleri için her dönem ders kayıtları ile ilgili çalışmaların yapılması,

 • Her eğitim-öğretim yılı için Akademik Takvimin hazırlanması ve eğitim faaliyetlerin Akademik Takvim doğrultusunda yürütülmesi,

 • Eğitim Öğretim yılı başında kesin kayıt yaptırmayan öğrenci sayıları tespit edilerek ÖSYM Başkanlığı’na bildirilmesi ve ek kontenjan ile yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması,

 • Her eğitim-öğretim dönemi yatay geçiş ile birimlere kabul edilecek öğrenci kontenjanları ve başvuru şartlarının tespiti, kabul edilen öğrencilerin kayıtları ve işlemleri,

 • DGS sınavı sonucu yerleşecek öğrencilerin kontenjanlarının tespiti ve kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları ve işlemleri,

 • Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin başvuru şartları, kayıt işlemleri ve ÖSYM Başkanlığı’na bildirilmesi,

 • Öğrenci otomasyonundaki bilgilerin güncellenmesi,

 • Güz ve bahar yarıyılı müfredatlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi,

 • Öğrenci stajları ile ilgili işlemler,

 • Her eğitim-öğretim yılı istatistiklerinin “Öğrenci Sayıları Derleme Sistemi” ile ÖSYM Başkanlığı’na bildirilmesi,

 • Öğrenci Af yasası ile ilgili işlemler,

 • Farabi, Erasmus ve Özel Öğrenci değişimi ile Üniversitemize gelen ve giden öğrenci işlemleri,

 • Burs-öğrenim ve katkı kredisi haklarından yararlanan öğrenciler hakkında Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar,

 • Disiplin cezası alan öğrenciler ile ilgili işlemler,

 • Üniversitemiz başarı oranlarının tespiti ve işlemleri,

 • Her eğitim-öğretim yılı için sistemin ders müfredatlarına hazırlanması ve not girişlerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak, öğrenci üzerine notların aktarılması, öğrencilerin ek sınav ve tek ders notlarının sisteme işlenmesi,

 • Öğrencilere ait belgelerin düzenlenmesi,(Transkript, öğrenci belgesi, askerlik belgesi vs.)

 • Mezun öğrenciler için Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki, Onur ve Yüksek Onur belgelerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar,

 • YÖK, ÖSYM ve ilgili makamlarla yazışmaların yapılması,

 • Üniversitemiz yönetmelik ve yönergeler ile ilgili eksiklikleri gidermek ve uygulamak,

 • Her yıl eğitim-öğretim rehberini hazırlamak,

 • Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,

 • Kullanıcılara bilgi işlem hizmetleri(otomasyon sistemi) hakkında bilgi vermek,

 • Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapmak,

 • Hizmetlerin istenilen hız ve kalitede sunulmasında, personel yeterliliği ve merkezi otomasyon sisteminin daha etkin, istenilen seviyeye çıkarılmasında, Üniversitemizin üst yönetim desteği ve koordinasyonu ile gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 

2- Örgüt Yapısı

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

Öğrenci İşlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları otomasyon sistemini kullanmaktadır.

Üniversitemize kayıtlanan tüm öğrenciler şifreleri ile ders kayıtlarını internet üzerinden yapabilmekte, sisteme aktarılmış notlarını görebilmektedir.

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrenci bilgileri ÖSYM’den alınarak otomasyon sistemine aktarılarak, özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrenci bilgileri birimler tarafından girilerek öğrenci bilgileri veri tabanı oluşturulur. Birim öğrenci işleri personeli tarafından öğrencilerin sorumlu olduğu dersler sisteme tanımlanır. Kayıt yenileme işlemi ile de öğrencinin sorumlu olduğu dersler belirlenir. Bu şekilde öğrencinin ders durumu ile ilgili veritabanı oluşturulur.

Sistemde yer alan bilgilere dayanarak, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi gibi belgelerin sistemden alınması sağlanır.

Sistem üzerinden; ders işlemleri, öğrenci işlemleri, not bilgileri, harç işlemleri ve yapılan işlerle ilgili raporlar alınabilmektedir.

3.2- Bilgisayarlar

* Masa üstü bilgisayar Sayısı: 10 Adet

* Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Projeksiyon

Slayt makinesi

Tepegöz

Episkop

Barkot Okuyucu

Baskı makinesi

Fotokopi makinesi

1

Faks

1

Fotoğraf makinesi

Kameralar

Televizyonlar

Tarayıcılar

Müzik Setleri

Mikroskoplar

DVD ler

4- İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur ve 2 Geçici İşçi olmak üzere toplam 9 personel bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

  Bilgi Hizmetleri
 • Paydaşlara mevcut ve mezun öğrencilerle ilgili değişik konularda bilgi vermek,

 • Kullanıcılara bilgi-işlem hizmetleri (otomasyon sistemi) hakkında bilgi vermek,

Belge Hizmetleri

 • Öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Diploma
 • Diploma Eki
 • Diploma yerine geçen belge
 • Başarı durum belgesi
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Akademik ortalamayı gösteren belge
 • İlgili Makama düzenlenen belgeler
  5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları

Birimin Adı

I.Öğretim

II. Öğretim

Toplam

Genel

Kız

Erkek

Toplam

Kız

Erkek

Toplam

Kız

Erkek

Toplam

Fakülteler

1088

914

2002

497

420

917

1585

1334

2919

Yüksekokullar

215

79

294

215

79

294

Meslek Yüksekokulları

880

2262

3142

668

1367

2035

1548

3629

5177

Toplam

2183

3255

5438

1165

1787

2952

3348

5042

8390

  5.1.2- Öğrenci Kontenjanları  

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Birimin Adı

ÖSS

Kontenjanı

ÖSS sonucu

Yerleşen

Boş Kalan

Doluluk Oranı

Fakülteler

1235

1053

182

%85

Yüksekokullar

82

82

0

%100

Meslek Yüksekokulları

2825

2032

767

%72

Toplam

4105

3167

949

%77

 

5.1.4 Yatay Geçişle Gelen ve Giden Öğrenci Sayıları

Birim Adı

Kurum Dışı

Kurum İçi

Gelen

Giden

Gelen

Giden

Fakülteler

8

58

Yüksekokullar

4

3

Meslek Yüksekokulları

18

19

5

5

Toplam

30

80

5

5

5.1.5 Akademik Başarı Oranları

Birim Adı

I. ÖĞRETİM

II. ÖĞRETİM

Güz (%)

Bahar (%)

Yıllık (%)

Güz (%)

Bahar (%)

Yıllık (%)

Fen Edebiyat Fakültesi

0,81

0,81

0,81

0,74

0,69

0,72

Ziraat Fakültesi

0,91

0,73

0,82

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

0,79

0,81

0,80

0,81

0,77

0,79

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0,82

0,83

0,83

0,77

0,81

0,79

Sağlık Yüksekokulu

0,91

0,94

0,93

Meslek Yüksekokulu

0,52

0,51

0,52

0,55

0,57

0,56

Fatsa Meslek Yüksekokulu

0,65

0,61

0,63

0,75

0,77

0,76

Ünye Meslek Yüksekokulu

0,59

0,64

0,62

0,55

0,65

0,60

Mesudiye Meslek Yüksekokulu

0,61

0,62

0,62

0,67

0,72

0,70

Ortalama Başarı Oranı

0,65

0,63

0,64

0,62

0,65

0,64

5.1.6 Mevcut Öğrenci Sayıları

Birim Adı

Bölüm / Program

I. Öğretim

II. Öğretim

Genel Toplam

K

E

T

K

E

T

K

E

T

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

98

74

172

67

58

125

165

132

297

Biyoloji bölümü

113

40

153

37

16

53

150

56

206

Tarih Bölümü

77

70

147

25

22

47

102

92

194

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

73

54

127

45

32

77

118

86

204

Kimya Bölümü

70

37

107

11

9

20

81

46

127

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

187

136

323

136

105

241

323

241

564

İşletme

189

142

331

130

105

235

319

247

566

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

45

11

56

36

21

57

81

32

113

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

28

33

61

28

33

61

Tarla Bitkileri

22

40

62

22

40

62

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

17

38

55

17

38

55

Bitki Koruma

33

27

60

33

27

60

Ziraat Mühendisliği

91

106

197

91

106

197

Bitkisel Üretim

1

1

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Müzik Bölümü

16

14

30

16

14

30

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hemşirelik

215

79

294

215

79

294

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Balıkçılık Teknolojisi ve Mühendisliği

29

91

120

10

52

62

39

143

182

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağırlama Hizmetleri

16

31

47

7

14

21

23

45

68

Bahçe Tarımı

5

12

17

2

2

5

14

19

Bilgisayar Programcılığı

42

76

118

18

80

98

60

156

216

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

24

63

87

17

61

78

41

124

165

El Sanatları Programı

8

5

13

8

5

13

Elektrik

1

105

106

1

73

74

2

178

180

Elektrik Programı

63

63

2

56

58

2

119

121

Elektronik Haberleşme Programı

3

26

29

3

26

29

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

3

73

76

1

7

8

4

80

84

Elektronik Teknolojisi

4

108

112

2

11

13

6

119

125

Endüstriyel Elektronik Programı

1

54

55

1

41

42

2

95

97

Endüstriyel Otomasyon Programı

2

33

35

2

33

35

Geleneksel El Sanatları

56

10

66

25

2

27

81

12

93

Gemi Makineleri Programı

14

14

23

23

37

37

Halkla İlişkiler Programı

15

11

26

11

15

26

26

26

52

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

70

38

108

66

45

111

136

83

219

İnşaat Programı

4

36

40

5

20

25

9

56

65

İnşaat Teknolojisi

9

83

92

1

40

41

10

123

133

İşletme Yönetimi

23

25

48

22

25

47

45

50

95

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

2

58

60

1

1

2

59

61

Makine

1

104

105

3

31

34

4

135

139

Makine Programı

3

63

66

4

51

55

7

114

121

Makine Resim ve Konstrüksiyon

24

57

81

4

13

17

28

70

98

Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı

13

45

58

15

22

37

28

67

95

Mobilya ve Dekorasyon

15

15

15

15

Muhasebe Programı

28

21

49

13

29

42

41

50

91

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

63

50

113

54

47

101

117

97

214

Otomotiv Programı

1

51

52

1

51

52

Otomotiv Teknolojisi

1

112

113

1

112

113

Seracılık

4

8

12

4

8

12

Tekstil Programı

5

5

5

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

26

27

53

6

16

22

32

43

75

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

8

46

54

14

14

28

22

60

82

Yerel Yönetimler

27

21

48

19

29

48

46

50

96

MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı Programı

23

59

82

11

18

29

34

77

111

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

5

27

32

6

19

25

11

46

57

Mobilya ve Dekorasyon Programı

1

21

22

1

21

22

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

11

14

25

8

12

20

19

26

45

Turizm ve Otel İşletmeciliği

15

16

31

3

3

15

19

34

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

31

26

57

10

5

15

41

31

72

Muhasebe Programı

8

12

20

13

9

22

21

21

42

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU Arıcılık

5

5

5

5

Gıda Teknolojisi

42

7

49

42

7

49

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Progr.

46

46

92

30

39

69

76

85

161

Muhasebe Programı

21

11

32

14

8

22

35

19

54

Bilgisayar Pogramcılığı Programı

33

55

88

25

69

94

58

124

182

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

18

42

60

6

26

32

24

68

92

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

50

35

85

28

17

45

78

52

130

Elektronik Teknolojisi Programı

48

48

48

48

FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Su Ürünleri Programı

17

23

40

13

17

30

30

40

70

Su Ürünleri

14

37

51

7

24

31

21

61

82

Muhasebe Programı

10

21

31

13

10

23

23

31

54

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Progr.

56

37

93

41

49

90

97

86

183

Güverte

28

28

0

28

28

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

49

49

2

92

94

2

141

143

Çocuk Gelişimi programı

17

17

17

17

Çocuk Gelişimi

100

100

100

100

Gemi Makineleri Programı

35

35

22

22

57

57

Gemi Makineleri İşletme Programı

112

112

112

112

224

224

Genel Toplam

2183

3255

5438

1165

1787

2952

3348

5042

8390

5.1.8 Mezun Öğrenci Sayıları

Birim Adı

Öğretim Türü

Toplam

I. Öğretim

II. Öğretim

Fen Edebiyat Fakültesi

99

99

Ziraat Fakültesi

36

36

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

128

128

Sağlık Yüksekokulu

44

44

Meslek Yüksekokulu

370

373

743

Fatsa Meslek Yüksekokulu

63

124

187

Ünye Meslek Yüksekokulu

42

25

67

Mesudiye Meslek Yüksekokulu

87

55

142

Genel Toplam

869

577

1446

5.1.9 Kaydı Silinen Öğrenci Sayıları

Neden

Erkek

Kız

Toplam

Başarısızlık

56

5

61

Devamsızlık

143

35

178

Diğer

242

60

302

Kendi isteği ile

68

5

73

Transfer – Diğer Üniversite Aynı Prog.

34

47

81

Toplam

543

152

695

5.1.10 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayıları

Birim Adı

I. Öğretim

II. Öğretim

Uyarma

Kınama

Uzaklaştırma

Çıkartılma

Uyarma

Kınama

Uzaklaştırma

Çıkartılma

Fen Edebiyat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

1

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

2

Sağlık Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

11

8

13

3

3

5

Fatsa Meslek Yüksekokulu

2

4

3

4

6

Ünye Meslek Yüksekokulu

3

1

Mesudiye Meslek Yüksekokulu

3

5

5

2

8

3

Toplam

17

13

28

8

16

14

5.3-İdari Hizmetler

1- Ayniyat işlemlerinin takibi ve gerekli yazışmaların yapılması

Daire Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan malzeme araç-gereçler tespit edilmiş ve alınması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Daire Başkanlığımızda bulunan demirbaş malzemelerle ilgili gerekli işlemlerde yürütülmektedir.

2- Evrak kayıt işlemleri

Daire Başkanlığımıza tüm birimlerden gelen ya da tüm birimlere gönderilen belge ve yazışmalara Evrak Kayıt birimince numara verilerek ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır.

3- Arşiv hizmetleri

Daire Başkanlığımızda yapılan tüm yazışmalar Arşiv Birimince arşivlenerek ilgili yerlere kaldırılmıştır.

4- Daire Başkanlığımız bünyesinde yeni yapılan işlemler

 İhtiyaç duyulan arşiv dolapları için  malzeme temin edilerek montaj işlemleri yaptırılmıştır.

5- Web Sayfası ile ilgili İşlemler

Daire Başkanlığımızın web Sayfası, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden hazırlanarak hizmete verilmiştir.  Web (http://ogidb.odu.edu.tr/Tr/) Sayfasında yer alan tüm bilgiler yeniden güncellenerek daha yararlı hale getirilmiştir. Ayrıca ODÜ Posta (oidb@odu.edu.tr) servis aracılığı ile öğrencilerin Daire Başkanlığımıza gelmeden bilgi alabilmeleri ve sorunlarına göre ilgili birimlere yönlendirilmeleri sağlanmıştır.

6- Bilgisayar Donanım/Yazılım  ile  ilgili işlemler

 Diploma işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet (renkli) çok fonksiyonlu yazıcı satın alınmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız Kayıt Kabul, Bilgi İşlem, İstatistik, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Burs-Transfer ve Mezuniyet Hizmetleri olmak üzere 6 (altı) birimden oluşmaktadır.

  Kayıt Kabul Birimi:
 • ÖSYS kontenjanları,
 • Kesin kayıt işlemleri,
 • Özel yetenek,
 • Ders kayıtları,
 • Sınavlar,
 • Kayıt dondurma,
 • Kaydını alanlar,
 • Disiplin işleri,
 • Kayıtla ilgili ilan,
 • Dikey geçiş kontenjanları
 • Kaydı silinenler gibi çalışmalar yapılır.
 

Bilgi İşlem:

 • Notların otomasyona işlenmesi,
 • Kullanıcı şifrelerinin verilmesi,
 • Ders değişikliklerinin işlenmesi,
 • Diploma bilgilerinin kontrolü,
 • Transkript,
 • Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin bilgilerinin ÖSYM’den otomasyona aktarılması,

 • Vize, final ve bütünleme not girişleri sisteminin açılması,

 • Not girişleri bittikten sonra notların aktarılması gibi çalışmalar yapılır.

İstatistik:

 • Öğrenci sayılarının tutulması işlemini yapmaktadır.
  Yabancı Uyruklu Öğrenciler:
 • Şuanda yabancı uyruklu öğrencimiz olmadığından herhangi bir işlevi bulunmamaktadır.

Burs Transfer:

 • Katkı kredisi, burs ve öğrenim kredi ile ilgili çalışmalar,

 • Yatay geçiş kontenjanları ile ilgili çalışmalar,

 • İntibak kontenjanları ile ilgili çalışmalar yapılır.

Mezuniyet:

 • Diplomaların ve Diploma Eklerinin basımı,

 • Onur ve yüksek onur belgeleri,

 • Mezuniyet belgeleri gibi çalışmalar yapılır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıtlarının sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapabilmek

Hedef-1

Üniversitemize yerleşen öğrencileri otogarda karşılayarak kayıt yaptıracakları ilgili birimlere yönlendirilmesi.

  Stratejik Amaç-2

Merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarının performansını artırmak, bilgi eksikliklerini gidermek ve öğrencinin kurumu tanımasını sağlamak

Hedef-1

Kesin kayıtlardan önce kesin kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapılması gereken işlemlerle ilgili toplantı yapılması.

Hedef-2

Eğitim-öğretim dönemi başında yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksiklerini gidermek amacıyla merkez ve birim öğrenci işleri çalışanları ile toplantı yapılması.

Stratejik Amaç-3

Sunulan eğitim öğretim programlarının kalitesini artırmak ve güvence altına almak

 Hedef-1 Eğitimde kurumsallaşmayı sağlamakStratejik Amaç-4

Öğrenci/Öğretim Üyesi ve Lisans Öğrenci Sayısı/Lisansüstü öğrenci sayısı oranlarını koruyarak ve öğrenci sayısını artırarak dengeli bir şekilde büyümek

Hedef-1

Öğrenci sayısını mevcut oranı bozmadan artırmak

Stratejik Amaç-5

İdari ve akademik faaliyetlerle ilgili iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmek

Hedef-1

Etkin bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması

 
 1. Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkânlar oluşturmak.

A- Üstünlükler

 • Üst yönetimin yeniliklere açık olması, birimimizi desteklemesi,
 • Çalışanlarımızın iş akış takvimine titizlikle uyması,
 • Birimimizin teknolojik gelişmelere açık olması
 • Öğrencilerimizin sosyal aktivitelerini, bilgi ve becerilerini geliştiren her alanda öğrenci kulüp ve topluluklarının olması,

 • Öğrenci Otomasyon Sisteminin hayata geçirilerek, Üniversitemizin bütün Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarını kapsaması, öğrencilerin elektronik ortamda kayıtlarını yapmaları, sınav sonuçlarını, karnelerini görmeleri,

 • Başkanlığımız çalışanlarının özverili çalışarak, kendi çabalarıyla kendilerini geliştirmeleri, yaptıkları işleri doğru ve en iyi şekilde yapmaları,

B- Zayıflıklar

 
 • Başkanlık büromuzun fiziki açıdan yetersizliği,

 • Üniversitemiz birimlerinde bulunan öğrenci işleri şubelerindeki idari personel eksikliğinden kaynaklanan problemler,

 • Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarda öğrenci, danışman, öğretim elemanı ve okul yönetiminin organizasyon eksikliğinden kaynaklanan problemler.

 

C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yorum yap

Yorum gönderebilmeniz için giriş yapmalısınız.

ünye yurtları

Ünye'deki Ünye Pansiyonları içinde Yıldız Apart Kız Pansiyonu'muzda tüm odalarda Mini Buzdolabı, Yüksek Hızlı Kablossuz internet ( WiFi ), Televizyon - Uydu Tv kanalları ve yayınları mevcuttur.


Yıldız Pansiyon

Yıldız Pansiyon Ordu ilinin Ünye ilçesinde halkımıza hizmet vermektedir.